Alteració del servei a Barcelona per la Marató 2019