RSS RSSFacebookTwitter Soler i Sauret

Responsabilitat social

Quina és la nostra missió?

Ser una opció eficaç, atractiva, sostenible i fiable per a les necessitats de mobilitat urbana i interurbana de la ciutadania. Ser un operador de referència per a les nostres administracions i els nostres usuaris.

Quina és la nostra visió?

Esdevenir empresa de referència al delta nord del Baix Llobregat, posant la nostra experiència al servei de la ciutadania i manifestant el nostre compromís i implicació amb els treballadors, clients, usuaris i medi ambient.

Quins són els nostres valors?

Empresa amb dilatada experiència que fonamenta la seva actuació en la honestedat, la transparència, la professionalitat i la ètica en les seves relacions, tant internes, com envers la societat. Empresa compromesa amb la innovació en favor d’una mobilitat sostenible i segura, amb la igualtat de gènere i amb una gestió empresarial de triple resultat: econòmic, social i mediambiental.

xarxes socials