RSS RSS Google + FacebookTwitter Soler i Sauret

Cristina

Cristina

%AM, %29 %041 %2012 %01:%Nov

Sancions i títols retirats

Percepció mínima

Per accedir als serveis de transports s’ha de disposar d’un títol vàlid i suficient, de conformitat amb les tarifes i condicions vigents en cada moment. Si no es compleix amb aquesta condició, s’haurà de fer efectiva una percepció mínima. La percepció mínima és el concepte que la llei dóna a l’import que se sol·licita a les persones intervingudes que no han posat a disposició de l’interventor un títol de transport vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona. Des de l'1 de febrer del 2012, el preu de la percepció mínima és de 100€.

Si es paga en el moment de la intervenció o en un termini de dos dies hàbils des de la seva emissió, es té una bonificació del 50% de l'import de la percepció mínim (50€).

Si no aboneu en aquest acte l’import reduït, disposeu de 30 dies per a fer efectiu el pagament del 100% de la percepció (100€) a les nostres oficines o a través d’ingrés o transferència al compte corrent nº 0182-5415-21-0208507315. Cal que indiqueu el vostre nom, la data de la inspecció i el número de butlleta.

En el cas de no pagament, Soler i Sauret, SA. formularà una denúncia davant l’administració titular del servei. D’acord amb la legislació vigent, viatjar sense títol de transport vàlid constitueix una infracció administrativa sancionable amb una multa de fins a 600€.

Retirada de títol

Aquells títols que hagin estat retirats per un ús indegut poden ser recollits pel seu titular a les nostres oficines.

En el cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona per viatjar amb un títol de transport de tarifació social, un títol específic per a famílies nombroses o per a famílies monoparentals sense el carnet que acrediti el dret a obtenir-lo, la percepció mínima es deixarà sense efecte si la persona aporta la documentació acreditativa corresponent en un termini de 48 hores.

Al·legacions

Es poden presentar al·legacions contra la sol·licitud de percepció mínima, sempre que la persona intervinguda no s'hagi acollit al pagament immediat amb la bonificació del 50% de l'import.

El termini per presentar al·legacions contra una sol·licitud de percepció mínima és de 30 dies des del dia següent al de la intervenció o de 30 dies des del dia següent al del pagament del 100% la percepció mínima.

La presentació d'al·legacions no atura el tràmit de l'expedient obert arran d'una sol·licitud de percepció mínima. Per tant, el termini per abonar-la continua sent de 30 dies des del dia següent al de la intervenció.

Les al·legacions s'han de presentar presencialment a les oficines de Soler i Saurtet, SA. i s'han de fer per escrit.

El termini màxim per a resoldre el procediment sancionador i notificar-ne la resolució a la persona denunciada és d’un any.

Referències legals:

Llei 7/2004 - Servei de transport públic de viatgers

Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC 13/3/2015)

%PM, %14 %505 %2012 %13:%Jun

L71

ANADA

 

les parades en verd només les fa el servei que comença a Molins de Rei.  

Molins de Rei

 

c. Pla – c. de l'Horta

 

c. Pla – c. Ramon y Cajal

 

Av. Barcelona – Riera de la Mariona

 

Av. Barcelona – Pl. de la Bàscula

 

Av. València – Pg. Pi i Margall

 
   

Sant Vicenç dels Horts

 

Quatre Camins - Accés BV-2002

 

c. Barcelona – c. Girona

 

c. Mossèn J. Verdaguer – c. Llobregat

 

c. Mossèn J. Verdaguer – Pl. Narcís Lunes

 

c. Mossèn J. Verdaguer – c. Àngel Guimerà

 

c. St. Miquel – c. St. Joan Bosco

 

Pl. St. Miquel

 

c. Sant Josep – c. Claverol

 
c. Claverol  

c. Abadesa Reverter - c. Claverol

 

Estació FGC Sant Vicenç dels Horts

 

Crta. Torrelles - c. Claverol

 

Crta. Torrelles -abans c. St. Joan

 
Crta. Torrelles núm. 68  

Ctra. Torrelles – Av. de les Planes

 

Ctra. Torrelles - Av. Barcelona

 

Ctra. de Torrelles – c. Enric Borràs

 

Ctra. de Torrelles- c. Pujada de la Selva

 
   

Torrelles de Llobregat

 

Rotonda Raval Roig

 

c. Montserrat Roig – c. Rafael de Casanovas

 

c. Major – c. Bosc de les Ànimes

 
   
 

Les parades en blau només les fan els servei que arriben als veïnats.

 

Can Güell

 

Pisos Can Coll

 

Raval Mas

 

Bústies

 

Av. Segona, 24

 

Av. Segona - Av. Tercera

 

Av. Segona, 94

 

Av. Cinquena - Av. Quarta

 

Av. Cinquena - Av. Primera

 

Av. Primera, 41

 

Av. Primera - c. 24

 

Raval Mas

 

Pisos Can Coll

   

Masia de Can Coll

 
   
 

Les parades en blau només les fan els servei que arriben als veïnats.

 

Can Guey

 

Rda. Mol - Finestrelles

 

Rda. Molí , 48

 

Ginesta, 8

 

Ginesta, 12

 

Ginesta, 26

 

Cirerers, 10

 

Cirerers, 42

 

Cirerers, 34

 

Cirerers, 12

 

c. Cirerers, 6

 

Rda. Molí – c. Falgueres

 

Rda. Del Molí parc. 240

 

Rda. Del Molí - Font Bosquina

 

Bústies

   

Ctra. BV2005 – c. Jacint Verdaguer

 
   
 

Les parades en blau només les fan els servei que arriben als veïnats.

 

Cesalpina

 

c. D. Provença, 57

 

Pl. del Frontó

 

c. D. Provença, 57

 

c. D. Provença - Can Tarrida

 

c. D. Provença – Ctra. BV2005

   

Parc Can Sostres

 
     

 

TORNADA

Torrelles de Llobregat

 

Rotonda Raval Roig

 

c. Montserrat Roig – c. Rafael de Casanovas

 

c. Major – c. Bosc de les Ànimes

 
   
 

Les parades en blau només les fan els servei que arriben als veïnats.

 

Can Güell

 

Pisos Can Coll

 

Raval Mas

 

Bústies

 

Av. Segona, 24

 

Av. Segona - Av. Tercera

 

Av. Segona, 94

 

Av. Cinquena - Av. Quarta

 

Av. Cinquena - Av. Primera

 

Av. Primera, 41

 

Av. Primera - c. 24

 

Raval Mas

 

Pisos Can Coll

   

Masia de Can Coll

 
   
 

Les parades en blau només les fan els servei que arriben als veïnats.

 

Can Guey

 

Rda. Mol - Finestrelles

  Rda. Moli, 48
  Ginesta, 8
  Ginesta, 12
  Ginesta, 26
  Cirerers, 10
  Cirerers, 42
  Cirerers, 34
  Cirerers, 12
 

c. Cirerers, 6

 

Rda. Molí – c. Falgueres

 

Rda. Del Molí parc. 240

 

Rda. Del Molí - Font Bosquina

 

Bústies

   

Ctra. BV2005 – c. Jacint Verdaguer

 
   
 

Les parades en blau només les fan els servei que arriben als veïnats.

 

Cesalpina

 

c. D. Provença, 57

 

Pl. del Frontó

 

c. D. Provença, 57

 
 

c. D. Provença - Can Tarrida

 
 

c. D. Provença – Ctra. BV2005

 
   

Parc Can Sostres

 

Rotonda - Raval Roig

 
   

Sant Vicenç dels Horts

 

Ctra. de Torrelles - Camí de Ribes

 

Ctra. de Torrelles – c. Ter

 

Ctra. de Torrelles – c. Cervelló

 

Ctra. Torrelles - Bon Punt

 

Av. Torrelles - Pl. Països Catalans

 

St. Joan - abans de c.Masia de Can Coll

 
c. Masia de Can Coll - Baixada del Camp de Futbol  

c. Abadessa Reverter - c. Claverol

 

Estació FGC Sant Vicenç dels Horts

 

 

Rda. Molí , 48

Ginesta, 8

Ginesta, 12

Ginesta, 26

Cirerers, 10

Cirerers, 42

Cirerers, 34

Cirerers, 12

Ajuts al transport públic per a persones en situació d’atur

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur en procés de cerca de feina s’estableix un descompte del 80% en el títol de transport trimestral -la T-Trimestre- sempre que es compleixi un dels requisits següents:

- Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

- Rebre qualsevol altre ajut inferior al SMI o bé no rebre’n cap -però estar inscrit/a com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys- i trobar-se en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi utilitzar algun sistema de transport de manera freqüent.

 

Tramitació per obtenir el certificat

Abans d’adquirir el títol de transport bonificat, la persona interessada ha d’obtenir un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits anteriors.

- En cas de percebre un subsidi per desocupació, la persona interessada s’ha d’adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mitjançant el web: http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/obtencion_cert.html

- En cas d’estar en situació d’atur i en procés actiu de cerca de feina, la persona interessada ha d’anar a la seva Oficina de Treball on, un cop comprovat que compleix els requisits fixats tant de participació en polítiques actives com de caràcter econòmic, se li donarà el certificat.

 

Per adquirir l’abonament amb descompte

Per a l’adquisició del títol de transport bonificat, la persona interessada s’ha d’adreçar als punts de venda autoritzats i lliurar el certificat original emès pel SEPE o pel SOC i presentar el DNI.

 

Per a més informació truqueu al telèfon d'informació de la Generalitat (012) o visiteu la pàgina web de l'ATM (www.atm.cat).

 

Punts de venda del títol de transport bonificat per a persones en situació d’atur:

 

TMB - Tel. 902 075 027

Estació Universitat L1 (entrada pel c/ de Pelai). Barcelona

Estació Sagrada Família L5 (entrada pel c/ de Sardenya). Barcelona

Estació Sagrera L1 (entrada c/ d’Hondures). Barcelona

Estació de Sants L5 (vestíbul de Rodalies de Catalunya). Barcelona

Estació Diagonal L5 (entrada pel c/ de Rosselló). Barcelona

 

FGC - Tel. 93 205 15 15

Vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya. Barcelona

Vestíbul de l’estació de Pl. Espanya. Barcelona

 

Rodalies de Catalunya - Tel. 900 41 00 41

Barcelona: vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya

Mataró: taquilla de l’estació

Vilafranca del Penedès: taquilla de l’estació

Vilanova i la Geltrú: taquilla de l’estació

 

Estacions d’autobusos:

Granollers: av. del Parc, 2. Tel. 93 870 78 60

Igualada: passeig de Verdaguer, s/n. Tel. 93 804 44 51

Manresa: c/ de Sant Antoni M. Claret, s/n. Tel. 902 026 028

Vic: c/ de Pare Gallissà, 4. Tel. 93 889 25 77

 

Oficines de mobilitat:

Sabadell: c/ de la Borriana, 33-35. Tel. 93 727 00 90

Terrassa: c/ d’Iscle Soler, 9. Tel. 93 788 23 32

 

 

Ajuts al transport públic per a persones en situació d’atur

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur en procés de cerca de feina s’estableix un descompte del 80% en el títol de transport trimestral -la T-Trimestre- sempre que es compleixi un dels requisits següents:

- Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

- Rebre qualsevol altre ajut inferior al SMI o bé no rebre’n cap -però estar inscrit/a com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys- i trobar-se en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi utilitzar algun sistema de transport de manera freqüent.

 

Tramitació per obtenir el certificat

Abans d’adquirir el títol de transport bonificat, la persona interessada ha d’obtenir un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits anteriors.

- En cas de percebre un subsidi per desocupació, la persona interessada s’ha d’adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mitjançant el web: http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/obtencion_cert.html

- En cas d’estar en situació d’atur i en procés actiu de cerca de feina, la persona interessada ha d’anar a la seva Oficina de Treball on, un cop comprovat que compleix els requisits fixats tant de participació en polítiques actives com de caràcter econòmic, se li donarà el certificat.

 

Per adquirir l’abonament amb descompte

Per a l’adquisició del títol de transport bonificat, la persona interessada s’ha d’adreçar als punts de venda autoritzats i lliurar el certificat original emès pel SEPE o pel SOC i presentar el DNI.

 

Per a més informació truqueu al telèfon d'informació de la Generalitat (012) o visiteu la pàgina web de l'ATM (www.atm.cat).

 

Punts de venda del títol de transport bonificat per a persones en situació d’atur:

 

TMB - Tel. 902 075 027

Estació Universitat L1 (entrada pel c/ de Pelai). Barcelona

Estació Sagrada Família L5 (entrada pel c/ de Sardenya). Barcelona

Estació Sagrera L1 (entrada c/ d’Hondures). Barcelona

Estació de Sants L5 (vestíbul de Rodalies de Catalunya). Barcelona

Estació Diagonal L5 (entrada pel c/ de Rosselló). Barcelona

 

FGC - Tel. 93 205 15 15

Vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya. Barcelona

Vestíbul de l’estació de Pl. Espanya. Barcelona

 

Rodalies de Catalunya - Tel. 900 41 00 41

Barcelona: vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya

Mataró: taquilla de l’estació

Vilafranca del Penedès: taquilla de l’estació

Vilanova i la Geltrú: taquilla de l’estació

 

Estacions d’autobusos:

Granollers: av. del Parc, 2. Tel. 93 870 78 60

Igualada: passeig de Verdaguer, s/n. Tel. 93 804 44 51

Manresa: c/ de Sant Antoni M. Claret, s/n. Tel. 902 026 028

Vic: c/ de Pare Gallissà, 4. Tel. 93 889 25 77

 

Oficines de mobilitat:

Sabadell: c/ de la Borriana, 33-35. Tel. 93 727 00 90

Terrassa: c/ d’Iscle Soler, 9. Tel. 93 788 23 32

 

Ajuts al transport públic per a persones en situació d’atur

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur en procés de cerca de feina s’estableix un descompte del 80% en el títol de transport trimestral -la T-Trimestre- sempre que es compleixi un dels requisits següents:

- Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

- Rebre qualsevol altre ajut inferior al SMI o bé no rebre’n cap -però estar inscrit/a com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys- i trobar-se en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi utilitzar algun sistema de transport de manera freqüent.

 

Tramitació per obtenir el certificat

Abans d’adquirir el títol de transport bonificat, la persona interessada ha d’obtenir un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits anteriors.

- En cas de percebre un subsidi per desocupació, la persona interessada s’ha d’adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mitjançant el web: http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/obtencion_cert.html

- En cas d’estar en situació d’atur i en procés actiu de cerca de feina, la persona interessada ha d’anar a la seva Oficina de Treball on, un cop comprovat que compleix els requisits fixats tant de participació en polítiques actives com de caràcter econòmic, se li donarà el certificat.

 

Per adquirir l’abonament amb descompte

Per a l’adquisició del títol de transport bonificat, la persona interessada s’ha d’adreçar als punts de venda autoritzats i lliurar el certificat original emès pel SEPE o pel SOC i presentar el DNI.

 

Per a més informació truqueu al telèfon d'informació de la Generalitat (012) o visiteu la pàgina web de l'ATM (www.atm.cat).

 

Punts de venda del títol de transport bonificat per a persones en situació d’atur:

 

TMB - Tel. 902 075 027

Estació Universitat L1 (entrada pel c/ de Pelai). Barcelona

Estació Sagrada Família L5 (entrada pel c/ de Sardenya). Barcelona

Estació Sagrera L1 (entrada c/ d’Hondures). Barcelona

Estació de Sants L5 (vestíbul de Rodalies de Catalunya). Barcelona

Estació Diagonal L5 (entrada pel c/ de Rosselló). Barcelona

 

FGC - Tel. 93 205 15 15

Vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya. Barcelona

Vestíbul de l’estació de Pl. Espanya. Barcelona

 

Rodalies de Catalunya - Tel. 900 41 00 41

Barcelona: vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya

Mataró: taquilla de l’estació

Vilafranca del Penedès: taquilla de l’estació

Vilanova i la Geltrú: taquilla de l’estació

 

Estacions d’autobusos:

Granollers: av. del Parc, 2. Tel. 93 870 78 60

Igualada: passeig de Verdaguer, s/n. Tel. 93 804 44 51

Manresa: c/ de Sant Antoni M. Claret, s/n. Tel. 902 026 028

Vic: c/ de Pare Gallissà, 4. Tel. 93 889 25 77

 

Oficines de mobilitat:

Sabadell: c/ de la Borriana, 33-35. Tel. 93 727 00 90

Terrassa: c/ d’Iscle Soler, 9. Tel. 93 788 23 32

 

Ajuts al transport públic per a persones en situació d’atur

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur en procés de cerca de feina s’estableix un descompte del 80% en el títol de transport trimestral -la T-Trimestre- sempre que es compleixi un dels requisits següents:

- Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI).

- Rebre qualsevol altre ajut inferior al SMI o bé no rebre’n cap -però estar inscrit/a com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys- i trobar-se en un procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi utilitzar algun sistema de transport de manera freqüent.

 

Tramitació per obtenir el certificat

Abans d’adquirir el títol de transport bonificat, la persona interessada ha d’obtenir un certificat que acrediti que compleix algun dels requisits anteriors.

- En cas de percebre un subsidi per desocupació, la persona interessada s’ha d’adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) mitjançant el web: http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/tramites/obtencion_cert.html

- En cas d’estar en situació d’atur i en procés actiu de cerca de feina, la persona interessada ha d’anar a la seva Oficina de Treball on, un cop comprovat que compleix els requisits fixats tant de participació en polítiques actives com de caràcter econòmic, se li donarà el certificat.

 

Per adquirir l’abonament amb descompte

Per a l’adquisició del títol de transport bonificat, la persona interessada s’ha d’adreçar als punts de venda autoritzats i lliurar el certificat original emès pel SEPE o pel SOC i presentar el DNI.

 

Per a més informació truqueu al telèfon d'informació de la Generalitat (012) o visiteu la pàgina web de l'ATM (www.atm.cat).

 

Punts de venda del títol de transport bonificat per a persones en situació d’atur:

 

TMB - Tel. 902 075 027

Estació Universitat L1 (entrada pel c/ de Pelai). Barcelona

Estació Sagrada Família L5 (entrada pel c/ de Sardenya). Barcelona

Estació Sagrera L1 (entrada c/ d’Hondures). Barcelona

Estació de Sants L5 (vestíbul de Rodalies de Catalunya). Barcelona

Estació Diagonal L5 (entrada pel c/ de Rosselló). Barcelona

 

FGC - Tel. 93 205 15 15

Vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya. Barcelona

Vestíbul de l’estació de Pl. Espanya. Barcelona

 

Rodalies de Catalunya - Tel. 900 41 00 41

Barcelona: vestíbul de l’estació de Pl. Catalunya

Mataró: taquilla de l’estació

Vilafranca del Penedès: taquilla de l’estació

Vilanova i la Geltrú: taquilla de l’estació

 

Estacions d’autobusos:

Granollers: av. del Parc, 2. Tel. 93 870 78 60

Igualada: passeig de Verdaguer, s/n. Tel. 93 804 44 51

Manresa: c/ de Sant Antoni M. Claret, s/n. Tel. 902 026 028

Vic: c/ de Pare Gallissà, 4. Tel. 93 889 25 77

 

Oficines de mobilitat:

Sabadell: c/ de la Borriana, 33-35. Tel. 93 727 00 90

Terrassa: c/ d’Iscle Soler, 9. Tel. 93 788 23 32

 

%PM, %28 %840 %2011 %20:%Des

N41 BusNit

 

INFORMACIÓ DE PARADES

 

ANADA:

 

BARCELONA:

Rda. Universitat

Pl. Espanya - Ctra. de la Bordeta [enllaç amb N0 N1 N2 N13 N14 N15 N16 N17]

 

ST. BOI de LLOBREGAT

Estació FGC Molí Nou

 

STA. COLOMA de CERVELLÓ

Estació FGC Colònia Güell

Estació FGC Sta. Coloma de Cervelló

 

ST. VICENÇ dels HORTS

Ctra. de St. Boi

Ctra. de St. Boi - Col·legi Joan Juncalleda

Ctra. de St. Boi - Llobregat (FGC Can Ros)

  
MOLINS de Rei

Av. València  - Pg. Pi i Maragall (enllaç amb linies N50, N51 i N52)

 

EL PAPIOL

Polígon

Av. Lluís Companys / Pl. Gaudí

 

CASTELLBISBAL

El Canyet

Benzinera

c. Trepadella

Castell  de Benviure

Casa de la Vila

 

 

GELIDA

Rda. Francesc Macià

  

ST. SADURNÍ d'ANOIA

Estació de Renfe

Pl. Raventós

Pont Romà

 

 

TORNADA:

 

ST. SADURNÍ d'ANOIA

Pont Romà

Pl. Raventós

Estació de Renfe

  

MOLINS de Rei

Av. València - Verge del Pilar (enllaç amb línia N50, N51 i N52)

 

ST. VICENÇ

Ctra. de St. Boi

 

STA. COLOMA de CERVELLÓ

Estació FGC Sta. Coloma de Cervelló

Estació FGC Colònia Güell

 

ST. BOI

Estació FGC Molí Nou

 

BARCELONA

Pl. Espanya (Gran Via - Mèxic) [enllaç amb N0 N1 N2 N13 N14 N15 N16 N17]

Pl. Catalunya (Rda. Universitat)

 

%AM, %17 %041 %2011 %02:%Mai

Punts de venda targeta T4

Punts de venda de la targeta T4 dels serveis urbàns d'Esplugues de Ll., St. Just D. i St. Feliu de Ll.:

A bord dels autobusos. Pregunteu al condutor.
Establiments de travesses i loteries
Servicaixa
Màquines de venda automàtica del metro
Quioscos de premsa
Estancs

%AM, %17 %041 %2011 %02:%Mai

Punts de venda targetes V1 i V4

Punts de venda targetes pròpies del servei urbà de Vallirana:

Les targetes V1 i V4 es poden adquir a bord dels autobúsos. Pregunteu al conductor.

A més a més la targeta V1 es pot comprar en els establiments següents:

Mostra Punts de venda targetes B1, V1 i M10 en un mapa més gran


Vallirana:

c. Major, 380 - Estanc Casa Pascual

%AM, %17 %041 %2011 %02:%Mai

Punts de venda targetes M10, J10 i G10

Punts de venda targetes pròpies del servei urbà de Molins de Rei:

Les targetes M10, J10 i G10 es poden adquir a bord dels autobúsos. Pregunteu al conductor.

La targeta verda és un títol que entrega l'Ajuntament. Per a més informació dirigir-se al centre d'atenció al ciutadà.

La targeta M10 també es pot comprar en els establiments següents:

Mostra Punts de venda targetes B1, V1 i M10 en un mapa més gran


Molins de Rei:

Av. Barcelona, 33 - Estanc Mª Rosa

Plça. Creu, 2 - Estanc Margarit

Plça. Catalunya, 2 - Foto Estanc

c. Sant Isidre, 15 - Estanc Miret

Pàgina 5 de 17
xarxes socials