Imprimir aquesta pàgina

G-10

G-10 - Transport urbà de Molins de Rei

 

Targeta de 10 viatges, no integrada, per a més grans de 65 anys i disminuïts amb un grau superior al 33 %, amb ingressos entre el Sou Mínim Interprofessional i el seu doble. Unipersonal.