Imprimir aquesta pàgina

Codi ètic

El Codi Ètic i de Conducta de Soler i Sauret constitueix el compromís que ha estat en l’esperit i la manera de fer de la nostra companyia des de la seva creació l’any 1925.  El Codi Ètic recull la nostra missió i visió com a empresa, i els principis i pautes d’actuació que han de permetre un comportament ètic i responsable de totes les persones professionals que formem part de l’empresa.

Des de Soler i Sauret, considerem que el compromís i l’exemplaritat que han de manifestar els agents econòmics i empresarials no acaba amb la producció i prestació de béns i serveis de qualitat, sinó que requereix que tots els processos, les relacions, intercanvis i persones que ho fan possible, siguin tractats amb respecte, dignitat i justícia.

Mitjançant el Codi Ètic i de Conducta  manifestem envers la societat la nostra voluntat inequívoca de guiar-nos per uns valors que defineixin qui som i com ens comprometem a mantenir-los.

De manera simultània a la publicació i comunicació del Codi Ètic, i per tal de vetllar per a que els  criteris i principis del present Codi Ètic siguin aplicats degudament, Soler i Sauret ha creat un Canal Ètic on puguin presentar-se denúncies gestionat pel Comitè de Responsabilitat Social Corporativa de la companyia.