Imprimir aquesta pàgina

Punts de venda targeta T4

Punts de venda de la targeta T4 dels serveis urbàns d'Esplugues de Ll., St. Just D. i St. Feliu de Ll.:

A bord dels autobusos. Pregunteu al condutor.
Establiments de travesses i loteries
Servicaixa
Màquines de venda automàtica del metro
Quioscos de premsa
Estancs