Imprimir aquesta pàgina

T-Verda

T-Verda - Transport urbà de Molins de Rei

 

Targeta Verda

Viatges il·limitats per a persones més grans de 65 anys i amb ingressos inferiors al Salari Mínim Interprofessional, i per a disminuïts amb un grau superior al 33 % i ingressos inferiors al SMI.

Per tramitar dirigir-se al Servei d'Atenció al Ciutadà